โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310541]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 
64097708620 
ซื้อเฟืองตัวหนอนและอื่นๆ จำนวน 15 รายการ เลขที่ พจ./ซ.301/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง