โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310542]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 
64097708031 
ซื้อดินถมที่และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ เลขที่ พจ./ซ.292/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง