โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310543]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 
64097707317 
จ้างเหมาซ่อมแซมดาดคอนกรีต คลองซอย 2L-3L-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง