โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310544]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 
64097707742 
จ้างเหมาซ่อมแซมดาดคอนกรีต คลองซอย 1L-3L-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง