โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310545]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
64097708121 
ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๓.๒ มม. ยาว ๖ ม. และอื่น ๆ จำนวน ๒๑ รายการ เลขที่ จ..๒๒๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง