โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310547]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
64097707348 
ซื้อเชือกลวดเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ มม. และอื่น ๆ จำนวน ๑๒ รายการ เลขที่ จ.๒๒๐/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง