โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310548]

โครงการชลประทานพัทลุง 
64097517743 
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งคันคลองลำเบ็ดฝั่งขวา กม.๒๗+๘๐๐ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก