โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310551]

โครงการชลประทานพัทลุง 
64097697569 
จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC(ท่าแนะ)กม.0+000-1+900 เป็นช่วงๆ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง