โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447688]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 
65117469742 
ซื้อเบ็ดเตล็ดสำหรับงานก่อสร้าง รวม ๒๘ รายการ (งานซ่อมแซม ปตร.ตุยง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง