โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447691]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 
65127172696 
ประกวดราคาจ้างทำเสาเข็มพืด ขนาด 400x125x13 มม. ยาว 6.00 เมตร พร้อมตอก สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วยกองสี ระยะที่ 1 พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (คบ.กุมภวาปี) เลขที่ EB.กป.(จ)008/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)