โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447693]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 
65127135252 
ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)