โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447697]

โครงการชลประทานลพบุรี 
65127173541 
จ้างงาน Shotcrete หนา ๐.๐๗๕ ม. With WIRE MESH ๔x๑๕๐x๑๕๐ จำนวน ๑ งาน สำหรับงานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง