โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447700]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 
65127158719 
ซื้อแผ่นเหล็กมุงหลังคา และอื่น ๆ จำนวน 16 รายการ (คข.79) ซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกลฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง