โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447701]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 
65127152828 
ซื้อเหล็กแป๊บแบนกัลวาไนช์ และอื่น ๆ จำนวน 18 รายการ (คข.82) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง