โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [447702]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 
65127166496 
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๖๒ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำทุ่งมะพร้าว ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง