โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [458320]

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 
66017242505 
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน 73 รายการ สำหรับงานขยายผลโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)