โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [461524]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 
66017197976 
ซื้อผ้าฟางสีฟ้า-ขาว ขนาด 72 นิ้วx100 หลา และอื่นๆ รวม 28 รายการ สำหรับงานระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง