โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462244]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 
66017519290 
ซื้อเหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.ยาว 6.00 ม. หนัก 21.00 กก. ต่อท่อน และอื่นๆ จำนวน 13 รายการ สำหรับงานปรับปรุงที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง