โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462258]

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 
66017533282 
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข ชป. 022-1353 จำนวน 9 รายการ ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 16 ปริมาณดิน 497,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง