โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462261]

โครงการชลประทานปทุมธานี 
66017373932 
จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน ๒ ชุด ของงานซ่อมแซม ทรบ.คลองวัดโคก โครงการชลประทานปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง