โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462263]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 
66017530752 
ซื้ออะไหล่รถยนต์ (ยางนอก-ใน) จำนวน 8 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 (อาคารบังคับน้ำห้วยสีดอ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ) ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง