โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462265]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 
66017529006 
ซื้อไม้กลมเบญจพรรณสำหรับงานนั่งร้านและค้ำยันขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โครงการประตูระบายน้ำป้องกันน้ำเค็มคลองบางตราใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง