โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462268]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 
66017531739 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๗ ตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔,ISO ๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร สำหรับงานแก้มลิงกุดปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ ระยะ ๒ บ้านมะเขือ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาตรการขุด ๑๐๘,๐๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง