โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462269]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
66017531718 
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ (บำรุงรักษาหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง