โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462270]

โครงการชลประทานนนทบุรี 
66017520709 
ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother และอื่นๆ จำนวน 26 รายการ เลขที่ ฉจ.62/2566 (สำหรับงานขุดลอกตะกอนดินปรับสภาพท้องคลองบริเวณสถานีสูบน้ำ 33 แห่ง โครงการชลประทานนนทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง