โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462277]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่16 
66017465008 
ซื้ออะไหล่แบตเตอรี่รถบรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น KR300 หมายเลขเครื่อง EM 100-95290 ทะเบียน 5 น-2503 กทม. ชป.052-0455 จำนวน 1 รายการ โครงการอาคารอัดน้ำคลองนุ้ยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 621 ไร่ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง