โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462316]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 
66017487707 
ซื้อดินถมและอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง