โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462317]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 
66017533975 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1 รายการ สำหรับก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 9,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยเป จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง