โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462318]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 
66017534349 
ซื้อดินถมและอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง