โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462331]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 
66017465014 
ซื้ออะไหล่รถตักเทหน้าล้อยาง ขนาด 60 แรงม้า และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ สำหรับงานอาคารบังคับน้ำลำห้วยหมู พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง