โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462334]

สำนักงานชลประทานที่ 10 
66017530157 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๔๒๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง