โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462337]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 
66017464332 
ซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า และอื่นๆ จำนวน 12 รายการ สำหรับงานอาคารบังคับน้ำลำห้วยม่วง พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง