โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462338]

สำนักงานชลประทานที่ 10 
66017529854 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๔๒๗ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง