โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462339]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 
66017449976 
ซื้อแผ่นคลัทช์เครื่อง MX-954 และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรร 2 (บธ.202/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง