โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462341]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 
66017501822 
ซื้อเต้ารับไฟฟ้า (ปลั๊กตัวเมีย) และอื่นๆ จำนวน 29 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง