โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462342]

สำนักงานชลประทานที่ 10 
66017529375 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๒๘๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง