โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462343]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 
66017435948 
ซื้อเทปวัดระยะ ยาว 100 เมตร และอื่นๆ รวม 9 รายการ ของงานคันกั้นน้ำคลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ (บธ.213/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง