โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462344]

สำนักงานชลประทานที่ 10 
66017528718 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๘๕๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง