โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462345]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 
66017447678 
ซื้อเพลาปั่นยอยสลิปคลัทช์ จำนวน 1 รายการ ของงานคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่ (บธ.205/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง