โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462346]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 
66017449649 
ซื้อคลัทช์ยกชุด X904 จำนวน 1 รายการ ของงานคันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 (ช่วงที่ 3) พื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่ (บธ.203/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง