โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462347]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 
65127168412 
ซื้อเทปวัดระยะ ยาว 100 เมตร และอื่นๆ รวม 9 รายการ ของงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 2 ซ้าย (บธ.159/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง