โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462348]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 
65127167963 
ซื้อเทปวัดระยะ ยาว 100 เมตร และอื่นๆ 8 รายการ ของงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา (บธ.158/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง