โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462379]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6  
66017528031 
ซื้อหัวกะโหลกสูบน้ำ - หน้ากากอนามัย รวม 17 รายการ โครงการปรับปรุง ปตร.หนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง