โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462380]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6  
66017525192 
ซื้อประแจดัดเหล็ก - ถุงมือทำด้วยด้ายดิบ รวม 18 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยวังผ้าอ้อม ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง