โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462381]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6  
66017520104 
ซื้อไม้ระแนง - เสื้อเอี๊ยมหนังป้องกันสะเก็ด รวม ๒๕ รายการ โครงการฝายห้วยปลากั้ง พื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง