โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462386]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
66017514610 
ซื้อเหล็กฉาก และอื่นๆ (รวม 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง