โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462388]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
66017508180 
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ (รวม ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง