โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462389]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
66017515723 
ซื้อเหล็กฉาก และอื่นๆ (รวม 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง