โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462391]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 
66017505344 
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔x๘๐ แกรม และอื่น ๆ จำนวน ๓๐ รายการ สำหรับงานปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. ๙+๐๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง