โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [462392]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม 
66017529999 
ซื้อกระเบื้องซีเมนต์และอื่นๆ รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง